Isang Kilong Sibuyas Ang Bayad sa Masahistang Gentle