Watch on:

Isa Nanamang Tayong-tayong Bundok Ang Ating Masasaksihan