Huli sa Akto Sinubo Muna Ang Hotdog ni BF Bago Sumubo ng Pagkain