Watch on:

Hindi Tinigilan ni Arman si Susan Hanggang sa Siya’y Labasan