Watch on:

Hindi Talaga Kumpleto Ang Bday Pag Walang Happy Happy