Hindi Pa Tuyo Ang Mga Sampay Pero Ang Mahalaga ay May Kipay ni Binabayo