Watch on:

Hindi Na Sila Dumalo ng Prayer Meeting Kasi Pinanood Nila sa TV