Watch on:

Hindi Man Nakahuli ng Isda sa Karagatan Bumawi Naman sa Isda ng Kalupaan