Hindi Makalabas ng Bahay Dahil Baha Kaya Nagdukit Nalang