Watch on:

Hindi Ko Man Maipapangako Ang Ginhawa Pero Maipapangako Ko Ang Ligaya