Watch on:

Habang Abala sa Carpentry si Jerry ay Nagsarili Muna si Cherry