Watch on:

Espesyal Tahong Para sa Espesyal na Araw