Watch on:

Disoras ng Gabi Kung Dumalaw Para Walang Makakita sa Kababalaghan