Dahil sa Malamig na Panahon Maraming Eabab Ang Nagsasarili