Watch on:

Dahil Sa Kanyang Hinaharap Hindi Na Niya Makita Ang Ilalim