Watch on:

Chinupis ng dalagang makinis ang tite kong matulis