Watch on:

Camera Conscious si Bobby Habang Gumagawa ng Remembrance