Watch on:

Birthday ng Kapitbahay Pero si Kapitbahay Ang Tinikman ni Abner