Watch on:

Bawal Ang Karne Kaya Talaba Muna ni Tita Ang Ating Lantakan