Ang Tanging Hiling ni Urling ay Ang Giling ni Darling