Watch on:

Ang Hagod ni Sabel Ang Pampawala ng Pagod ni Rod