Watch on:

Ang Dalagang Malungkot ay Nagdudukot ng Talulot