Watch on:

Ang Bundok ay Nagtago sa Harang Ngunit Tumindig Ito ng Matayog at Matapang