Ang Alindog Na Magpapatigas Ng Mga Tigang Na Burat