Watch on:

Ang Akala ni Marilyn ay Libre Ang Sakay sa Mio ni Charisse Yun Pala ay May Kapalit