Watch on:

Pagkatapos ng Buwanang Dalaw ay si Islaw Naman Ang Dadalaw